Okrugli sto - Između zakona i prakse: Ključne prepreke i izazovi u oblasti zaštite prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori”

22.02.2021.

Tim CEGAS-a je danas prisustvovao okruglom stolu na temu “Između zakona i prakse”: Ključne prepreke i izazovi u oblasti zaštite prava LGBTIQ osoba u Crnoj Gori”,u organizaciji Centra za monitoring i istraživanje ( CEMI ), gdje su se od panelista i učesnika jasno mogle čuti disproporcije u zakonskom okviru i stvarnom stanju u društvu.

Centar za građanske slobode ( CEGAS ), je istakao na nepostojanje statističkih podataka od nadležnih institucija (Policija, Tužilaštvo i Sudstvo) o broju prijavljenih, procesuiranih kao i sudskom praksom riješenih slučajeva, iz date oblasti. Smatramo da nepostojanje statistike uvodi u problem praćenja i stanja ponašanja društva u cjelini, prema ugoženosti prava LGBTIQ osoba. Ove smjernice bi jasno mogle pomoći pri izradi Akcionih planova i usaglašavanja sa međunarodnom praksom.

Akcenat je posebno stavljen na Krivični zakonik Crne Gore, Član 42a, gdje je krivično djelo učinjeno iz mržnje prema drugom licu zbog nacionalne ili etničke pripadnosti, pripadnosti rasi ili vjeroispovijesti ili zbog odsustva te pripadnosti , invaliditeta, pola, seksualne orjentacije ili rodnog identiteta, gdje će sud tu okolnost cijeniti kao otežavajuću kao i ako se radi o posebno ranjivoj kategoriji lica.

Ne postoje podaci koji ukazuju na broj donešenih sudskih presuda gdje se određeno krivično djelo okvalifikovalo pod navedenom otežavajućom okolnosti.

Tim CEGAS

Komentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta