O posledicama brutalne centralizacije sa Miloradom Mišom Vujovićem

15.08.2020.

Na pitanje kakav je odnos države prema imovini lokalnih samouprava, Vujović naglašava, 

"Stalno naglašavam da se država prema lokalnim samoupravama u Crnoj Gori ponaša kao okupaciona sila.
Zakonom o državnoj imovini, država odnosno Vlada Crne Gore je opštinu lišila svakog vlasništva. Država je po ovome zakonu  vlasnik i one imovine koju opština kupi ili dobije na poklon. Konačni raspolagač svom državnom imovinom je Vlada Crne Gore."


Pitali smo Vujovića i o razlozima da država prenese postupak restitucija sa opština na sebe. "Postupak restitucije imovine koja je tokom socijalizma oduzeta od privatnih vlasnika, bio je, prema Zakonu iz 2004 u nadležnosti opštinskih komisija. Te komisije su bile izabrane od strane skupština lokalnih samouprava. Bilo je prirodno da ove postupke sprovode opštinske komisije, kako zbog efikasnosti samih postupaka, tako i zbog činjenice da su u vrijeme komunizma upravo lokalne samouprave po nalogu države oduzimale ovu imovinu privatnim vlasnicima.
Međutim,  u opštinama u kojima je na vlasti državna opozicija,  komisije za restituciju počele su da vraćaju imovinu ranijim vlasnicima, a radilo se o imovini koja je bila interesna meta najviših državnih funkcionera. Država je zato, da bi onemogućila restituciju i zaštitila inerese svojih funkcionera, izmjenila zakon o restituciji i cio postupak prenijela na tri regionalne komisije koje su u nadležnosti Vlade Crne Gore odnosno u nadležnosti  Ministarstva finansija." jasan je Vujović.


Zanimljivo je bilo pitati šta se dešava u zoni Morskog dobra. Dobili smo direktan odgovor. "Primjer Morskog takozvanog dobra, najočitije pokazuje da Vlada Crne Gore nije samo konačni raspolagač na imovinama lokalnih samouprava, nego i na imovinama fizičkih i pravnih lica. Odnosno, Vlada Crne Gore je stvarni raspolagač i imovinom koja je u privatnom vlasništvu, ako se ta imovina nalazi u Crnoj Gori.
Naime, znamo svi da Ustavu Crne Gore u članu 58 u stavu 1 piše:Jemči se pravo svojine, a u stavu 2: Niko ne može biti lišen ili ograničen prava svojine, osim kada to zahtijeva javni interes, uz pravičnu naknadu.
Ali, očito da to što piše u Ustavu u ovakvoj državi ne znači apsolutno ništa. Jer, u ovakvoj državi je moguće da Građansko odjeljenje Vrhovnog suda donese pravni stav i da se njime poništi ustavna garancija privatne svojine. Po tom stavu, pravo korišćenja zemljišta koje se  nađe u zoni Morskog dobra, pripada ranijim vlasnicima i to samo ako zaključe  ugovor sa Javnim preduzećem  Morsko dobro, onda: u tom slučaju imaju preče pravo korišćenja na imovini koju im je država bez naknade oduzela.  
Dakle, Građansko vijeće najvišeg suda u Crnoj Gori,  zauzelo je 2013 stav koji je direktno kršenje Ustava, i po takvom stavu je  bilo moguće nacionalizovati privatno vlasništvo bez naknade, a ranije vlasnike pretvoriti u preče zakupce vlastite imovine."


Kompletan intervju sa G-dinom Vujovićem možete pogledati na snimku. Preporučujemo.Istraživački tim CEGAS-a

Komentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta