Lokalni izbori kao osnova demokratije

15.12.2020.

Istraživački tim CEGAS-a (Centar za građanske slobode), pripremio je agendu i model Zakona o lokalnim izborima. Ovim zakonom bi građanima bila omogućena veća participacija u demokratskim procesima u Crnoj Gori. 

Decenijama imamo opstruiranje potrebe da se omogući zakonsko uređenje specifičnih uslova i načina sprovođenja izbora u jednicama lokalne samouprave. Uzroci su brojni i o njima treba otvoriti široku raspravu.

Nećemo zakasniti, samo ako do riješenja dođemo kroz omogućavanje učešća građana u donošenju važnih, strateških odluka, a karakter lokalnih izbora to jeste.

Neophodno je da građani i građanke svoje pravo ostvaruju na osnovu potpunih i tačnih informacija o bitnim životnim pitanjima i programima njihovog riješavanja i unaprijeđenja. Građani i građanke moraju imati mogućnost da slobodno opredjeljuju ko će biti njihov predstavnik koji će po njima na najbolji način zaštiti i obezbjediti javni interes, odnosno doprinijeti boljem kvalitetu života.

Kontinuirana degradacija i obesmišljavanje lokalnih izbora imali su ozbiljne negativne posljedice na razvoj jedinica lokalnih samouprava. Nepodnošljiv način politizacije ide dotle da je postalo normalno da predsjednik Vlade i Države vode lokalnu kampanju. Da su osnovne poruke, čak i u najmanjim jedinicama lokalne samouprave vezane za „odbranu“ raznih viđenja nacionalnih tendecija, politika, shvatanja. Izborne liste za lokalne izbore predstavljaju razni državni funkcioneri, ministri, poslanici, koji redovno obecavaju projekte sa državnog nivoa za lokalne zajednice. 

Poruka je jasna, vi se ništa ili malo pitate sa svojom lokalnom zajednicom, a ako tome dodamo i neproduktivno zapošljavanje, posebno intezivno u toku izbornih procesa, rezultat je zaista za brigu. Lokalna samouprava postaje sama sebi neprijatelj za održivost svog sistema.

U prilogu teksta možete pronaći agendu i predlog modela Zakona o lokalnim izborima.

Agenda: Lokalni izbori kao osnova demokratije.pdf

Model Zakona o lokalnim izborima: Model Zakona o lokalnim izborima.pdf


Komentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta