Izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama u procesu pripreme Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu

10.03.2021.

Generalni sekretarijat Vlade je po prvi put objavio poziv za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu. Poziv je objavljen 22. februara 2021, a zainteresovanoj javnosti je bilo omogućeno da u periodu do 1. marta 2021. dostavi svoje predloge i sugestije u obrascu koji se mogao poslatim putem pošte ili e-mail-a. Pored toga, po prvi put je omogućeno da se predlozi i sugestije mogu dostaviti u online formatu, popunjavanjem online upitnika koji je sadržao ista pitanja kao i obrazac.


Pozdravljajući ovu praksu Vlade Crne Gore, CEGAS (Centar za građanske slobode), podnio je 3 predloga iz oblasti vladavine prava, zdravlja i zdrave životne sredine i zdravih finansija i ekonomskog razvoja. Predlozi su se ticali donošenja Zakona o lokalnim izborima, izmjena Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama i donošenja strateškog dokumenta u oblasti regulisanja trgovinskog deficita. Sadržaj predloga možete pronaći na ovom linku: https://www.otvoreniportal.me/vijesti/cegas-podnio-3-predloga-vladi-crne-gore


Dva predloga (Zakon o lokalnim izborima i izmjene Zakona o liječenju neplodnosti) dostavljeni su nadležnim resorima i mogu biti uzeti na razmatranje u narednom periodu, dok je za treći predlog saopšteno da će pitanje svakako biti tretirano strateškim dokumentima za koje postoji obaveza donošenja (Fiskalna strategija, Smjernice makroekonomske i fiskalne politike). 


Smatramo da je ovo dobra praksa koja bi trebalo da postane učestala, jer se ovim primjerima povećava transparentnost rada same Vlade, ali i otvaraju novi komunikacioni kanali između civilnog sektora, građana i Vlade.


Na sajtu Vlade možete pronaći izvještaj o sprovedenim javnim konsultacijama u procesu pripreme Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu: https://gov.me/vijesti/240908/Izvjestaj-o-sprovedenim-javnim-konsultacijama-u-procesu-pripreme-Godisnjeg-programa-rada-Vlade-za-2021-godinu.htmlKomentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta