CEGAS podnio 3 predloga Vladi Crne Gore

25.02.2021.

CEGAS (Centar za građanske slobode) danas je uputio 3 predloga za razmatranje Vladi Crne Gore. Vlada je poziv za predloge, sugestije i izmjene plana rada za 2021 godinu raspisala 22.02.2021. godine.


Prvi predlog je iz oblasti vladavine prava i jednakih šansi. 

Predlog se odnosi na donošenje Zakona o lokalnim izborima. 

Zakon je potrebno urediti tako da se lokalni izbori održavaju u jednom danu. Takođe, neophodno je uvesti mogućnost otvorenih lista i individualnih kandidatura, a u slučaju pojave vanrednih izbora u jedinici lokalne samouprave, taj mandat bi trajao do datuma Zakonom propisanog za održavanje lokalnih izbora. Bez ovog Zakona ne može biti decentralizacije i deregulacije.

Postojeće zakonsko rješenje neprimjereno centralizuje izborni proces. Time dolazi do centralizacije državne vlasti i ne dozvoljava se suštinska decentralizacija i deregulacija i samim tim se neprimjereno sužava prostor za razvojni potencijal kako opština, tako i same države.


Drugi predlog je iz oblasti zdravih finansija i ekonomskog razvoja.

Predlog se odnosi na neophodnost donošenja strateškog dokumenta ili akcionog plana u vezi sa smanjenjem trgovinskog deficita.

Stanje trgovinskog deficita je već godinama neprimjereno, što dovodi u pitanje održivost same ekonomije. Velika zavisnost od uvoza se negativno odražava na standard građana, proizvodnju, efikasnost i zaposlenost.

Neophodno je uraditi analize i studije održivosti ekonomije kako bi se došlo do što preciznijih podataka i indikatora, koji bi sami po sebi uslovili kvalitetnije planove i strategije za razvoj.


Treći predlog je iz oblasti zdravlja i zdrave životne sredine.

Smatramo da je potrebno izmijeniti Zakon o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama, koji datira jos iz 2009.god. i na zalost i dalje je na snazi, uz brojne pokušaje promjene u međuvremenu.

Postojeći Zakon treba promijeniti, jer ne prepoznaje ključne savremene mogućnosti liječenja neplodnosti. U njemu nije predviđena zakonska mogućnost uvoza a ni izvoza reproduktivnog materijala ( jajne ćelije, spermatozoida, embriona). Ne poznaje ni obavezno postojanje Banke u kojoj će se čuvati reproduktivni materijal a sve u svrhu planiranja i ostavarivanja porodice kao i podspješivanja nataliteta u Crnoj Gori. Ne prepoznaje ni mogućnost surogat materinstva.

Smatramo da postojeći Predlog Zakona o mediciski potpomognutoj oplodnji takođe treba mijenjati zbog niza nejasnoća i nepostojanja zakonskih mogućnosti. Pri izmjeni je neophodno uključiti stručnu javnost kao i civilni sektor. Bez ljekara koji se bave liječenjem neplodnosti kao i civilnog sektora u kojem se čuje  glas ugorženih grupa postojećim zakonom, ne smije se ući u izradu novog Predloga zakona.

Komentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta