CEGAS: 48 aplikanata i njihove porodice dobili ekonomsko državljanstvo, objaviti rješenja i mišljenja

04.10.2021.

Za devet mjeseci tekuće godine 48 aplikanata i 118 članova njihove porodice dobilo je crnogorsko državljanstvo radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.


Iz Centra za građanske slobode (CEGAS) je saopšteno da se obraćaju "u vezi sa ekonomskim državljanstvima tokom 2021.godine".


"Predsjednik Vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić je u skladu sa članom 12 Zakona o crnogorskom državljanstvu, i u skladu sa Odlukom o kriterijumu , načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore, dostavio Ministarstvu unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore 130 Predloga za prijem aplikanata i članova njihovih porodica u crnogorsko državljanstvo (130 aplikanata i 308 članova njihovih porodica)", kazali su.


Navode da je od strane MUP-a pozitivno riješeno 166 rješenja, od čega su 48 rješenja za aplikante i 118 pozitivnih rješenja za članove njihovih porodica, te da je u odnosu na prethodne godine ovaj broj veći.


Ističu da su ranije donošena rješenja i mišljenja bila sporna jer nisu imala jasno navedene kriterijume na osnovu kojih bi se moglo utvrditi zašto određena lica imaju pravo na apliciranje a na kraju i dobijanje crnogorskog državljanstva.


"CEGAS se MUP-u obratio sa Zahtjevom za slobodan pristup informaciji, kako bi imali na uvid predlog, mišljenja i rješenja, pa će nakon dobijenog odgovora o tome obavijestiti javnost. U cilju transparentnosti rada Direktorata za upravne poslove, državljanstvo i strance, bilo bi krajnje dobro da se sva rješenja i mišljenja nalaze na sajtu MUP-a, vodeći se računa o zaštiti podataka o ličnosti", zaključili su.


Preuzeto sa: https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/569246/cegas-48-aplikanata-i-njihove-porodice-dobili-ekonomsko-drzavljanstvo-objaviti-rjesenja-i-misljenja


Komentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta