Broj lica na privremenom i trajnom boravku u Crnoj Gori

17.06.2021.

Trenutni broj lica koja se nalaze u zoni privremenog boravka je 12 541. Od ovog broja mogućnost ulaska u kategoriju trajnog boravka imaju lica u privremenom boravku radi: spajanja porodice, autonomnog boravka i korišćenja i raspolaganja pravom na nepokretnosti koje posjeduje u Crnoj Gori. Taj broj lica iznosi ukupno 11 792. (Pet godina zakonitog, privremenog i neprekidnog boravka daju  uslov za ulazak u trajni boravak


Trenutni broj lica koja se nalaze u zoni privremenog boravka radi rada ima 14 547 lica. Od ovog broja mogućnost ulaska u trajni boravak imaju isključivo lica koja su u privremenom boravku radi rada po osnovu dozvola za privremeni boravak i rad izvršnom direktoru privrednog društva i preduzetniku koji su registrovani u Crnoj Gori u skladu sa zakonom kojim se uređuju oblici obavljanja privrednih djelatnosti i njihova registracija. Taj broj je 3 786 lica.  (Pet godina zakonitog, privremenog i neprekidnog boravka daju  uslov za ulazak u trajni boravak.)


Centar za građanske slobode (CEGAS) zaključuje da, u kategorijama privremenog boravka i privremenog boravka radi rada se nalazi broj od 15 578 lica koji mogu ući u kategoriju trajnog boravka, nakon pet godina zakonitog, neprekidnog i privremenog boravka.


Po važećem Zakonu i trenutnom tumačenju norme 10 godina neprekidnog, zakonitog i trajnog boravka, ova lica u narednih 10 godina neće steći uslov za dobijanje crnogorskog državljanstva. 


U statusu trajnog boravka, u periodu od 2010. do maja 2021. godine, nalazi se 23 780 lica. Ta lica su potencijalni kandidati za dobijanje crnogorskog državljanstva u periodu od narednih 10 godina. 


U tabelama ispod, pogledajte pregled broja lica po kategorijama privremenog boravka i privremenog boravka radi rada.Komentari

JelenaZ 20.06.2021. 14:24

Postovani, misim da je jako vazno da pored informacije o broju stranih lica koja potencijalno mogu steci pravo da zatraze stalni boravak navedete da ta lica moraju da ispune kriterijum da u zemlji u navedenih 5 godina u kojima imaju odobren provremeni boravak moraju da provedu najmanje 10 mjeseci godisnje.
Uzimajuci u ozbir taj kriterijum broj sranaca koji potrncijalno sticu pravo da zatraze stalni boravak se drasticno smanjuje prije svega zbog cinjenice da ogroman broj kompanija u vlasnistu ruskih i turskih drzavljana je zatrazilo privremeni boravak jer su direktori u svojim firmama. Taj broj kompanija je izmedju 7 i 8 hiljada

Odgovori

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta