Promjene Zakona o liječenju nepolodnosti - zamalo

17.09.2021.

Juče je sa 39. sjednice Vlade, na zvaničnom sajtu gov.me objavljeno:


"Vlada Crne Gore je na 39. sjednici održanoj 16. septembra 2021. godine, kojom je predsjedavao premijer prof. dr Zdravko Krivokapić, utvrdila Predlog zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji. Osnovni cilj donošenja ovog Zakona je obezbjeđivanje mogućnosti za dobijanje potomstva bračnim i vanbračnim supružnicima koji, s obzirom na iskustva medicinske struke i preduzete načine liječenja, ne mogu očekivati da će doći do trudnoće prirodnim putem i drugim postupcima liječenja, kao i u slučaju kada se ovim postupkom može spriječiti prenos teške nasljedne bolesti na dijete. Pored ostalog, donošenjem ovog Zakona biće ispunjeno jedno od završnih mjerila za zatvaranje poglavlja 28  – Zaštita potrošača i zdravlja."


CEGAS, koji je u martu 2021.godine na javni poziv Vlade uputio inicijativu za izmjenu Zakona o liječenju neplodnosti asistiranim reproduktivnim tehnologijama iz 2009. godine, zadovoljan je što je došlo do promjena i usvajanja novog Predloga zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, vjerujući da su i najmanji pomaci na tom polju, dobri.


Analizom novog Predloga zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji, jasno je da se radi o vrlo malim promjenama u odnosu na Predlog koji je arhiviran Skupštini još 2019.godine.


Pohvalno je što se Predlogom zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji uvodi mogućnost donacije polnih ćelija ali nije pohvalno to što donacije mogu biti isključivo unutar naše zemlje. Podjetićemo da sve zemlje iz regiona imaju mogućnost donacije od strane drugih država i da to pravo izbora mora postojati i u Crnoj Gori.


Ovim Predlogom Crna Gora podržava izvoz ali ne i uvoz polnih ćelija, tkiva i embriona. 


U gore pomenutom Predlogu zakona, jasno je da postoji niz nejasnoća kao i neispunjavanje naših zalaganja da dođe do suštinske promjene, kada je ova oblast u pitanju.

Čitajući tekst Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji iz 2019. i najnoviji tekst Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplonji iz 2021, skoro da se i ne uočavaju razlike.

Najviše brine što je zakonski tekst iz člana u član kontardiktoran pa tako:

  • U Članu 20 Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji stoji da „nakon odustanka od MPO polne ćelije i embrioni se uništavaju“, dok već u Članu 25 istog zakonskog teksta piše "...neupotrijebljeni embrioni i/ili jajne ćelije, ako postupak MPO ne uspije, mogu da se zamrznu i skladište u banci tkiva i ćelija i da ih kasnije upotrijebi ista žena, ili da se, na osnovu pisane saglasnosti daju za postupak MPO licima iz člana 17 ovog Zakona, ili da se unište".

  • U Članu 22 Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji stoji odredba da „dijete ima pravo da sazna ko su mu biološki roditelji, ako je došlo do donacije polnih ćelija i embriona od strane donatora“, a već u članu 30 istog teksta se precizira da se radi o djetetu „sa navršenih 15 godina života, koje je sposobno za rasuđivanje, pa samim tim i stiče pravo da sazna identitet bioloških roditelja“, dok u sledećem Ćlanu 31 Predloga Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji stoji izričito da su „podaci o identitetu davaoca polnih ćelija i embriona su zaštićeni i sva davanja su anonimna."


  • U Članu 40 teksta, jasno se naglašava da "davalac polnih ćelija ne smije saznati identitet djeteta".


  • Član 37 isključuje svaki oblik surogat materinstva, a podsjetiću da se Centar za građanske slobode zalagao za nekomercijalni surogat.


  • Član 39 zabranjuje svaki vid naučno-istraživačkog rada na embrionu, što čini negaciju nauke i potrebe za učenjem.Kada je donacija kao i uvoz i izvoz polnih ćelija, tkiva i embriona u pitanju, CEGAS je siguran da se mora urediti jasnim podzakonskim aktima.


U nadi da ćemo imati pravo da djelujemo, Centar za građanske slobode pozdravlja pokretanje jedne od najvažnijih tema među parlamentarcima, ali i u isto vrijeme apeluje da se na Predlog Zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji mora djelovati u cilju značajnih izmjena.

Komentari

Učestvuj i ti

Pošaljite vaš stav ili pitanje. Otvoreni smo za sve vašeideje i sugestije.

Prijavi se

Učestvuj i ti

cross Zatvori

Prijatelji sajta